• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

veg web
03. Februar 2020

Vegdatabasen er oppdatert

vinter web
27. November 2019

Vinterstengte veger

icicle web
06. Januar 2020

Veger stenges på grunn av dårlig føre

bruksrett vinter 2
09. Januar 2020

Regelverket for bruksrett er oppdatert