• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

veg mai 2021
03. Mai 2021

Vegavgiften endres fra og med 20. mai

Harasjoen april 2021
15. April 2021

Bygge hytte på Harasjøen?

tre kongler 2020
04. Mars 2021

Årsmøte Romedal Almenning 15. april 2021

koie sa 2020
04. Mars 2021

Årsmøte Stange Almenning 8. april 2021