• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

Okse Gaustadsetra2
24. Oktober 2020

Lørdag 23. oktober

10 tagger i Busterud
18. Oktober 2020

Flott okse

Takk for oppsyn 2020
17. Oktober 2020

Lørdag 17.10

Gaustadsetras 8 dyr etter 8 dagers jakt i 2020
11. Oktober 2020

Søndag kveld 11.10