• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

tetthet skogsfugl graf
04. September 2019

Årets taksering av skogsfugl

Elgmiddag 2019
02. September 2019

Oversikt elgkvoter 2019

Sauer
24. August 2018

Slipping av hund skrevet 22.8.2019

Tommer
16. August 2019

Tømmeravtale - flisavtale 2020-2022