• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

veger var 2020 web
20. Mai 2020

Åpning av veger - OPPDATERING 29.5.20

Romedal og Stange emblem web
28. Mai 2020

Gjennomføring av årsmøter og valg 2020

arsmelding RA 2019
14. April 2020

Årsmelding og valgliste for Romedal Almenning

Stange emblem stor2
06. Mars 2020

Årsmelding og valgliste for Stange Almenning