Regler og retningslinjer 2018

Her finner dere heftet for regler og retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Romedal Almenning og i Stange Almenning.

Vi oppfordrer til å benytte vår Bruksrettsportal. Ta kontakt med allmenningskontoret dersom du ikke får logget deg på.

Fra og med 1. januar 2016 ble det innført et gebyr for behandling av søknader som ikke leveres i Bruksrettsportalen. Se HER for mer info.

 

Enhver bruksberettiget er pliktig til å sette seg godt inn i gjeldende regelverk før han søker ytelser.

 

 

Du må ha Acrobat Reader for å lese pdf-dokumentene.

LAST NED ACROBAT READER