• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

30.10. ELGJAKT I RASA

Tirsdag 30. Oktober 2018

Birk pa kalven 2018

Helgas elgjakt i RASA resulterte i 8 felte dyr.

Status er dermed: 

RA 65 dyr av en kvote på 82

SA har 25 av sin kvote på 40 dyr

Dette gir en fellingsprosent på 74

Jakta går frem til 25.11.

Jaktkartet er oppdatert.

På bildet er det en stolt Birk på fall (klav) fra Malungen Jaktlag sist fredag.

Skrevet av Jørgen