• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

SKOG I VEKST

25. Mai 2017

I 1990 valgte RA å hauglegge et felt med gravemaskin. Hovedmålet med prosjektet var å forhindre frostskader (feltet ligger i et søkk i terrenget).

Les mer

BEITESLIPP 25. mai

16. Mai 2017

Les mer

HYTTETOMTVISING

8. Mai 2017

Det blir vising på våre hyttefelt slik:

Les mer

KJØLKOIA I STANGE ALMENNING

22. Mars 2017

Kjølkoia i Stange Almenning er en av våre ca. 20 åpne koier. Koia har vært i dårlig forfating i mange år.

Les mer

Årsmøter

21. Mars 2017

 

Les mer

Årsberetninger 2016

21. Mars 2017

Årsberetningene for Romedal og Stange Almenninger kan leses og printes via disse linkene:

Les mer

INSPIRERT AV MINUTT FOR MINUTT!

1. Mars 2017

Kjærnlivikkoia i Stange har fått nye leietakere. Ekstra hyggelig at de nye beboerne her har hytte i Mjøsli.

Les mer

BEREDSKAPSØVELSE

28. Februar 2017

Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen skal gjennomføre en brann / redningsøvelse i morgen og torsdag.

Les mer

ROVVILTJAKT

23. Februar 2017

Jakt er en viktig aktivitet for mange av innbyggerne tilhørende Romedal- og Stange Almenninger.

Les mer

STYREBEFARING

10. Februar 2017

I går arrangerte adm. en felles styrebefaring for begge styrene. Dagen ble innledet med kaffe på Egerom hvor styrene og adm.

Les mer