• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ÅRETS ELGJAKT

Torsdag 16. November 2017

Albert Dyresen 2009 3

Elgjakta i RASA er over for denne perioden (2017 var siste året i en 3-års periode. Sammen med 4 jaktledere skal allmenningene legge kriteriene for kommende periode. Målet vårt er at jakta skal averteres før jul, og at tildelingen av jaktfelt for kommende periode også er avklart før årsskiftet.

Resultat for 2017 ble 78 (av en kvote på 83 ) felte dyr i RA. SA felte 45 av 48 tildelte dyr.

Totalt 123 dyr av en kvote på 131 Fellingsprosent 93 Dette må sises å være bra. Jaktkartet er ajouer med oversikt for de enkelte lag.

Bildet viser okse fra 2009

Håpet er at vi gjennom taggbegrensning skal få flere slike dyr i stammen, noe som forhåpentligvis skal gi en elgstamme med bedre vekter.

Skrevet av Jørgen