• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Årets taksering av skogsfugl

Onsdag 4. September 2019

tetthet skogsfugl graf

Her følger resultatene fra årets taksering av skogsfugl i Romedal og Stange.

I Stange er resultatene på linje med de siste årene, men i Romedal er det en nedgang. Trolig har den snøen som kom i juni og som ble liggende lenge i Østmarka i Romedal vært tøff for kyllingene. I lavereliggende områder ser det bedre ut.

Forskningen viser at jakta har liten betydning når det er over 5-6 fugler/km2. Betydningen av predatorkontroll er langt større, og vi oppfordrer alle jegere til å gjøre en innsats på dette området.

Kyllingproduksjonen er så høy at vi har litt å høste av, men vi oppfordrer jegerne til å vise måtehold i uttaket og spesielt unngå å skyte hunnfugl.

Skrevet av Rune