• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Årsberetninger 2015

Torsdag 17. Mars 2016

nyhet placeholder

 

Her ligger årsberetningene for Stange Almenning og Romedal Almenning for 2015.

 

 

 

 

 

 

ROMEDAL-ALMENNING-Arsberetning-2015.pdf

STANGE-ALMENNING-Arsberetning-2015.pdf

 

Årsberetningene blir ikke sendt pr post i år, men kan leses som en PDF eller printes herfra.

 

Skrevet av Susanne