• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Stange Almenning - årsmøte m/ valg 27. mars 2020

Torsdag 5. Mars 2020

rasa annonse arsmote web4

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

Tingvold / Søndre Elton
Fredag 27. mars 2020

14.00 – Årsmøtet begynner på Tingvold

 • Styreleder åpner årsmøtet
 • Valg på nytt allmenningsstyre og ny valgkomité
  (stemme kan også avgis på Søndre Elton etter årsmøteforhandlingene senere på dagen)

Avsluttes kl 17.00

18.30 – Årsmøtet fortsetter på Søndre Elton

 • Valg av møteleder
 • Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen
 • Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
 • Orientering om planer for kommende års virksomhet
 • Fastsettelse av styrets godtgjørelse (forslag fra valgkomitéen)
 • Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor for neste års regnskap
 • Fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse
  (forslag fra styret)
 • Behandling av eventuelle innkomne saker til årsmøtet
 • Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av allmenningstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet
 • Presentasjon av nye kandidater til styret. Valget fortsetter umiddelbart etter at årsmøteforhandlingene er avsluttet, herunder også valg av valgkomité. Valgkomitéen oppfordrer flest mulig til å avgi stemme først etter at kandidatene har fått mulighet til å presentere seg.

Etter årsmøtet vil det bli servert middag.

Resultatet fra valget kunngjøres mot slutten av middagen.

Velkommen til årsmøtet!