• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Årsmøtene utsettes

Tirsdag 17. Mars 2020

Romedal og Stange emblem web

Årsmøter med valg i Romedal Almenning og Stange Almenning utsettes inntil videre grunnet tiltak mot spredning av coronaviruset. Møtene skulle vært arrangert henholdsvis 17. april og 27. mars 2020.