BEITE OG JAKT

Publisert: 24.08.2018 14:02

Tiden er inne for mere informasjon. Med bakgrunn i den tørre sommeren har allemenningene gjort noen grep:

* Beitesesongen er utvidet til 15.10. (kan bli forlenget til 1.11)

* Elgjaktstart 29.9 med varighet til 25.11.

* Hjortekort (kan løses av innenbygdsboende og koieleiere) 1.9 - 28.9 og 26.11 - 23.12

* Opphold i småviltjakta fra 29.9 - 5.10

* Hunder uten sauerenhetsbevis (gjelder ALLE hunderaser) kan ikke slippes før etter 15.10 Dette gjelder også unghunder.

* Alle jegere oppfordres til å melde fra om obervasjoner av beitedyr etter 15.10. Beitebrukere varsler på sin side jegerne om områder som er ferdigsanket. Så langt som mulig vil RASA forsøke å legge ut info på Facebook. Her vil det komme en egen side: Jakt og Beite i RASA

* Treningsterrenget øst i Romedal ble åpnet 22.8. Regelverk og opplegg for trening er styrt av RVJFF. Vi oppfordrer dere til å begrense antall hunder per eier slik at flest mulig får nyte godt av tilbudet som varer frem til 9.9. I Stange Almenning er det åpent for trening på Stjernebeita v/Ottsjøen

 

 

Romedal- og Stange allmenninger håper disse tiltakene og denne informasjonen skal være med på å gi alle brukere av våre utmarksområder gode opplevelser også i høst.

Skrevet av Jørgen