• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Slipping av hund skrevet 22.8.2019

Fredag 24. August 2018

Sauer

Følgende regler gjelder for slipping av hund i allmenningene:

Jegere med småviltkort samt elgjegere som trener på eget jaktfelt kan slippe hund fom. 10.9. Krav om sauerenhetsbevis.

Andre kan ikke slippe før 5.10. Da er det ikke krav om sauerenhetsbevis.

 

Elgjaktstart 5.10 med varighet til 10.11.

* Hjortekort (kan løses av innenbygdsboende og koieleiere) 1.9 - 4.10 og 11.11 - 23.12

* Opphold i småviltjakta fra 5.10 - 11.10

 

 

* Treningsterrenget øst i Romedal er åpent. Regelverk og opplegg for trening er styrt av RVJFF. Vi oppfordrer dere til å begrense antall hunder per eier slik at flest mulig får nyte godt av tilbudet som varer frem til 9.9. I Stange Almenning er det åpent for trening på Stjernebeita v/Ottsjøen

 

 

Romedal- og Stange allmenninger oppfordrer dere til å etterleve vårt regelverk. Likeledes laste ned "Beiteappen" på mobiltelefonen til bruk for varsling om skader å beitedyr.

Skrevet av Jørgen