• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

BEREDSKAPSØVELSE

Tirsdag 28. Februar 2017

Harabotnvollen

Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen skal gjennomføre en brann / redningsøvelse i morgen og torsdag.

Stedet er småbruket vårt i Harabotnvollen.

Øvelsen vil føre til at vegen forbi stedet vil bli stengt i perioder disse 2 dagene.

Skrevet av Jørgen