BRUKSRETTSUTBETALINGER 2016

Publisert: 23.02.2016 09:03


Årets første bruksrettsutbetaling er nå gjennomført, og vi viser til tidligere info om at det kun er erstatningsfakturaen som nå sendes tilbake til kundene. For å se ferdig behandlet søknad kan man logge på www.bruksrettsportalen.no  

Fakturaer/kvitteringer som sender almenninga blir heller ikke returnert. Vi ønsker derfor kun kopier av disse.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Skrevet av Susanne