• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Dag 4 i elgjakta

Tirsdag 6. Oktober 2020

elgokse Siltjrnsberget 2020

Sako på 2 år ordnet fin okse i Siltjernsberget i går. 

Status Tirsdag kl.17.00

Så langt er det registret 37 felte elger i Viltrapporten. 30 i RA og 7 i SA. Vi vet i tillegg at det er felt noen dyr som ikke er registrert ennå. Restkvote 99 dyr.

Jakta har så langt forløpt uten noen form for uhell. Vel blåst til dere som jegere.

Skrevet av Jørgen