Feil dato annonsert for årsmøte i Stange Almenning

Publisert: 07.02.2019 08:27


Viser til dagens Stangeavis der vi annonserer årsmøter i Romedal Almenning og Stange Almenning.
Stange Almenning har dessverre blitt annonsert med feil dato. 

 

 


Riktige datoer er:

Stange Almenning: fredag 5. april kl. 19.00 på Søndre Elton.

Romedal Almenning: fredag 29. mars klokka 19.00 på Bryhni Søndre.

Etter årsmøtene serveres det middag.

Alle bruksberettigede er hjertelig velkommen!