HJORTEJAKT - KVOTA FOR HIND ER FYLLT

Publisert: 16.10.2017 13:05

Rasaberget felte kvotens siste hind i dag 29.10

Kvote                                 Felt                      Rest

Voksen bukk  3                     1                          2

Spissbukk       3                     2                          1

Hind                   5                     5                          0

Kalv                    5                     2                          3

Bildet er fra Busterud jaktlag lørdag 14.10, fin hind

Skrevet av Jørgen