• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

GEBYR PÅ BRUKSRETTSUTBETALING

Torsdag 17. Desember 2015

nyhet placeholder

 

Fra og med 1. januar 2016 vil det, som tidligere varslet, bli innført et gebyr for behandling av bruksrettssøknader som ikke leveres i Bruksrettsportalen.

Det vil si at alle som leverer papirversjon av søknadsskjema om utbetaling av ytelser må betale et behandlingsgebyr. Gebyret trekkes fra ytelsen som utbetales. 

Gebyret settes utifra behandlingstiden, men har en minstesats på kr 300,- og økes med kr 300,- pr. medgåtte halvtime.

Vi vil også fra 01. januar 2016 kun sende erstatningsfakturaen tilbake pr post. Det behandlede søknadsskjemaet og kvitteringer kan da hentes ut i Bruksrettsportalen (og printes derfra om ønskelig).

Det må derfor IKKE sendes originalfakturaer/kvitteringer, da dette ikke returneres. Vi ønsker kun kopier.

Bruksrettsportalens webadresse er www.bruksrettsportalen.no 

Spørsmål rundt dette kan rettes til Susanne Øverland 

 

Skrevet av Susanne