• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

HJORT

Søndag 15. Oktober 2017

Hind fra Busterud

Ingen hjort felt i dag. Dermed uforandret restkvote:

1 bukk, 1 hind og 4 kalver. Altså har vi felt 9 av årets kvote på 15 - Meget bra.

Bildet viser hind fra Busterud, felt i går ettermiddag

Skrevet av Jørgen