STEIN GUNNAR BLE KONGE I DAG 14. OKTOBER

Publisert: 07.10.2017 20:38

Denne lørdagen kommer utvilsomt Stein Gunnar til å huske. Rett ved Weensvangen feller han 2 hjort, hind og spissbukk som beiter på hogstflata. 

Tabellen viser oversikten per 14.10 kl. 20.00

 

 

 

 

Kategori                   Opprinnelig  kvote         Felt                    Restkvote

Voksen bukk                      2                                        1                      1

Spissbukk                            2                                        2                      0

Hind                                       5                                        3                      2

Kalv                                        6                                          2                     4

SUM                                      15                                       8                     7

Bildet viser den stolte skytteren med fangsten nå i kveld.

Skrevet av Jørgen