• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

HJORTEKVOTE

Mandag 26. November 2018

Elg og hjortejakt 2009 112

Hjortejakta fortsetter frem tom. 23.12 Kvota er nå felles for hele kommunen. Resterende antall dyr som kan skytes: 4 kalver, 2 spissbukker og 2 voksne bukker.

Skrevet av Jørgen