• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon om valg 2016

Fredag 18. Mars 2016

nyhet placeholder

 

Årsberetninger og regnskap vil foreligge til gjennomsyn for alle på almenningskontoret fra fredag 18. mars, og vil i tillegg ligge her på nettsiden.

 

 

 

Valg i Stange Almenning:

Valget holdes på Tingvold, Stange fredag den 8.april 2016 mellom kl. 14.00 – kl. 17.30

Det henstilles til de stemmeberettigede om å utnytte det oppsatte tidsrom for stemmegivning, og derved unngå unødig kødannelse fram mot kl. 17.30  da valglokalet stenges!

Årsmøtet fortsetter kl. 18.30 på Egerom i Vallset.

Det serveres middag etter årsmøtet!

 

Valg i Romedal Almenning: 

Årsmøtet/valget holdes på Herredsvang i Romedal, mandag 11. april 2016.

Årsmøtet starter med valg på Herredsvang fra kl. 14.00 – 16.30.

Årsmøteforhandlingene starter opp på Herredsvang kl. 18.30.

Det åpnes også for valg etter selve årsmøteforhandlingene.

Kandidatene vil presente seg før valget åpner igjen.

Valgkomiteen henstiller om at flest mulig stemmer etter presentasjonen av kandidater.

Det serveres middag etter valget.

 

Trykk på linkene under for å åpne informasjon og valglister for valget 2016.

Stange Almenning:

VALGLISTE-F0RSLAG-SA-2016.pdf

Romedal Almenning:

VALGLISTE-FORSLAG-RA-2016.pdf

 

Skrevet av Susanne