• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjonsmøter 25. februar 2021

Onsdag 10. Februar 2021

infomote ra 2021 02 2

Alle bruksberettigede inviteres til informasjonsmøter torsdag 25. februar 2021. Møtene vil bli avholdt som videomøte på Teams. Meld deg på senest 22. februar.

Stange Almenning

25. februar kl. 18.00
Varighet ca. 1,5 time

Påmelding sendes til stange.almenning@rasa.no senest 22. februar.

Agenda

  • Orientering om driften av allmenningen
  • Strategi for utvidelse av eiendommen
  • Bruksrett – status regelverk og satser
  • Presentasjon av ny skogsjef
  • Spørsmål og kommentarer fra deltakerne

 

Romedal Almenning

25. februar kl. 20.00
Varighet ca. 1,5 time

Påmelding sendes til romedal.almenning@rasa.no senest 22. februar.

Agenda

  • Orientering om driften av allmenningen
  • Bruksrett – status regelverk og satser
  • Presentasjon av ny skogsjef
  • Spørsmål og kommentarer fra deltakerne