• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

JAKTKARTET

Fredag 2. Mars 2018

Gaustadseterberget 2017

Den digitale verden er i stadig utvikling. Dermed må også vi henge med.

INNIT, vårt hjemmesideleverandør har levert oss en ny og forbedret utgave av JAKTKARTET vårt. Detaljer med eiendomsgrenser m.m. kommer nå tydelig frem.

Under elgjakta vil oppdatering med hvilke jaktfelt som er ferdigjaktet vises som en grønn omramming på jaktfeltet.

Med ønske om at forbedringen blir hilst velkommen.

Skrevet av Jørgen