• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

HIND FELT I BUSTERUD

Lørdag 14. Oktober 2017

Hjorter fra Langfalla

Anders sitt lag har også felt en hind i ettermiddag.

 

Nå er det bare 2 voksne dyr igjen på hjortekvota.

Restkvote er 1 bukk, 1 hind og 4 kalver

Skrevet av Jørgen