• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

NY ALMENNINGSBESTYRER

Onsdag 1. Februar 2017

Gaute


Romedal- og Stange Almenninnger har ansatt Gaute Nøkleholm som ny almenningsbestyrer. Begge styrelederne mener de har fått den absolutt beste kandidaten blandt de 18 søkerene til stillingen.

Gaute kommer fra stillingen som assisterende direktør i Norskog. Foruten Master i Skogbruk fra Ås har han en solid lederutdanning fra Forsvaret. Arbeidserfaringen er meget bredt sammensatt med stor vekt på næringspolitikk og organisasjonsarbeid. Begge disse feltene vil han helt sikkert dra nytte av  nå som han skal ivareta og utvikle våre eiendommer. Det er mer enn 1000 eiere som han skal kommunisere med gjennom de 2 styrene.

Vi ansatte har gitt utrykk overfor Ole Johan og Olav at vi er svært fornøyd med den nye sjefen de har valgt og vi ser frem til å bli bedre kjent med han.

Gaute tiltrer 15. mai i år.

 Skrevet av Jørgen