• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

NY GANGBRU

Fredag 10. Februar 2017

Ny bru Fjaestadseterdammen

Etter flere år med dårlig bru (ikke mulig å gå over) har vi restuarert gangbrua over Fjæstadseterdammen i RA

Arbeidet ble utført denne uka i forbindelse med avslutning av et større vedlikehold på koia som ligger rett ovenfor dammen. Koia har fått nytt gulv og uthus/do. Konntrakt med ny leietaker for 5 år er også skrevet.

Jonny, Tomas (praktikant) og Roar har gjort en meget god jobb.

Skrevet av Jørgen