GRØNTLAGER SKOG

Publisert: 22.01.2015 14:23

Sammen med Riksantikvaren og Hedmark Fylkeskommunen skal vi i Romedal Almenning kjøre et prosjekt på Grøntlager av store grove trær beregnet på spesialmaterialer for verneverdige og fredede bygninger.

Bildet er fra den første takseringsdagen (i dag). Furua Jonny stor ved er mer enn 200 år gammel. Diameter er 48 cm.

Skrevet av Jørgen