• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

LEDIG ELGJAKT

Tirsdag 1. Mars 2016

Albert Dyresen 2009 2

Elgjakt i Romedal Almenning

2016 og 2017

 

Det er et ledig jaktfelt i Romedal almenning for elgjakt i 2016 og 2017(Bygdeberget).

 

  • Lag med lokal forankring på      minst 6 personer kan søke.
  • Almenningen forbeholder      seg retten til å forkaste en hver søknad

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til bestyrer Rune O. Brenna på tlf. 95053957

 

Søknadsfrist: 14.03.2016 til e-post: rune.brenna@rasa.no

 

Romedal Almenning.  Vallsetvn. 297, 2330 Vallset