KREVENDE JOBB PÅ MUSET

Publisert: 01.03.2016 17:40

Vi har de siste drøyt 2 ukene jobbet med reparasjoner på hovedbygningen på Muset i Vallset. Bygningen er drøyt 100 år gammel, i laftet tømmer med fine buede partier i forbindelse med knutene. En eller annen gang i mellomkrigstiden (tror eieren) har man funnet ut at takvannet skal ledes på skrå over husveggen slik at nedløpet kommer nærmest mulig brønnen som ligger i det syd-vestlige hjørnet av huset. Dette har da ført til frostsprenging hvor vann har rent inn i laftene. Dette har medført skader på 3 hjørner.

Det som gjør jobben ekstra krevende er at det ikke er mulig å jekke for å oppnå "plass" for det nye tømmeret som skal erstatte det skadde. En interessert huseier har skaffet til veie tørt, brukt tømmer som erstatning for det som er ødelagt - dette er helt optimalt. Hun er som oss godt fornøyd med resultatet som er oppnådd. Fra Romedal Almenning er det Roar Martinsen som har utført oppdraget

Skrevet av Jørgen