• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SPESIALTØMMER

Mandag 14. Mars 2016

Spesialtommer til Torpa

I forbindelse med avvirkningen nedenfor Åsvang har vi levert en god del spesialtømmer av furu.

Denne gangen er det Torpa Sag som har kjøpt Grovlaft fra Romedal Almenning.

Foto: Jørn Harald