• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

TRINN I VEL BLÅST

Fredag 18. Mars 2016

vormsund sperrer

Da er delmål 1 på Vormsund nådd. Vi sa at sperrer og gavl skulle være ferdige til påske.

Bording av tak m/papp kommer rett over påske. Deretter kommer ikke vi igjen før alt er tørket opp, gulv m/varmekabler støpt. Da setter vi inn dør og vinduer inkludert omramminger.

Eier Gunnar A. Elvhaug gir uttrykk for at han er fornøyd.

Ivar og Jonny får en velfortjent ferie etter mange lange dager.

Foto Ivar

Skrevet av Jørgen