• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

BLIKKBERGET I ÅMOT

Onsdag 16. Mars 2016

Blikkberget i Amot

Vinteren 2014 reparerte Ivar og Roar en låve på ei seter i Himmeldalen i Åmot. Eier er Erik Hartz fra Åmot.

Denne gangen har han tatt kontakt for å få hjelp til å skifte 3 bunnstokker på en låve han har på et småbruk i Blikkberget (helt øst i Åmot). Vi befarte oppdraget i dag. Låven ligger til høyre på bildet.

Foto: Roar

Skrevet av Jørgen