• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

VÅRSAMLING

Onsdag 6. April 2016

Fagsamling

I går var det duket for årets Vårsamling for skogbruket i innlandet. Som tidligere år var samlingen kommet i stand etter initiativ fra Fylkesmennene i Oppland og Hedmark. Hele 180 deltakere hadde meldt seg på.

Nedenfor noen som impulser/aha-opplevelser og gullkorn fra de i alt 13 foredragene:

- Høstplanting fra ca.10. august gir gode muligheter for planten til å etablere seg, sette røtter og forberede seg til en tøff start påfølgende vekstsesong. Forskning viser en økt motstandskraft hos plantene mot snutebilleangrep.

- Planting etter 5. juni er forbundet med fare for soppangrep som følge av at plantene blir liggende for lenge på kjølelager.

- Vær ytterst varsom med frakt av kortdagsbehandlede planter som benyttes ved høstplanting. Må være tildekket helt til utplanting.

 

- Innlandet sliter med en underdekning på skogkultur (tilrettelegging for foryngelse og ungskogpleie) på ca. 40 %

- Tall fra avvirkning i Norge sammenlignet med Sverige viser følgende forskjeller (volum /tre 0,4 kbm - o,25 kbm 350 meter utkjøring - 600 meter utkjøring driftstørrelse 500 kbm - 800 kbm) Sverige  kontra Norge. Dette gir i sum ca. kr.25,- per kbm. lavere driftskostnader i Sverige enn Norge. Sagtømmerandel på 60 mot 53 i Norge selv med dobbelt så stor tynningsandel.

- Rotstopp bør definitivt anvendes ved sluttavvirkning! Selv vinterstid med + grader er det fare for spredning av soppsporer. Ved tilplanting av tidligere dyrket mark bør en benytte rotstopp selv ved ungskogpleie grunnet flatt rotsystem med stor rotkontakt mellom trærne som følge av hardpakket jord.

Skrevet av Jørgen