• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ÅRSMØTENE I RASA

Onsdag 13. April 2016

Danielskoia

Årsmøtene hos oss ble avholdt fredag 8.4 (Stange) og mandag 11.4 (Romedal). Begge årsmøtene var aktive og størst oppmerksomhet fikk orienteringen fra begge almenningene vedrørende revisjon av regelverket for ytelser på bruksrett. Under valgene fikk Stange ett nytt styremedlem, Valborg Alhaug mens Sverre Lang- Ree ble gjenvalgt. Etter valget er styret i SA nå redusert til 6 personer (er vedtatt redusert til 5 etter valget i 2018). I Romedal fikk vi inn 2 nye medlemmer i styret, Karin Røhne og Lars Maagaard mens Terje Enger ble gjenvalgt. De nye medlemmene hilses velkommen inn i RASA og vi ser frem til et godt og utviklende samarbeid med dere som bindeledd mellom eiere og ansatte. 

Nedenfor kan du lese orienteringen som Sverre Lang - Ree holdt på fredag, og Arne Elias sitt innlegg på Herredsvang mandag.

Skrevet av Jørgen

Bruksrett-arsmote-2016-SA.pdf

Strategiarbeid-Romedal-Almenning-2016.pdf