• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

DRIFTSPLANLEGGING

Torsdag 14. April 2016

Gammelskog v Krafsholet

Våren er i anmarsj. Noen dager med regn, mens andre dager  det fint vær. Vi i RASA er privilegert ved at vi til en hvis grad kan styre dagene våre ut i fra værforhold. Sist tirsdag var undertegnede på driftsplanlegging. 

Skareføre og god sikt gjorde sitt til at turen fra Plasetra over Søndre Rasaberget ned til Krafshølet ga det forventede resultatet. Driftsveger ble merket, miljøfigurer ringet inn og flaskehalser som krever tiltak fra gravemaskin ble koordinatfestet. Resultat 4500 kbm. hogstmodent tømmer.

Skrevet av Jørgen