• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

NYTT LIV

Mandag 6. Juni 2016

Roya har klekt

Etter noen vårer med kaldt vær i overgangen mai / juni er det svært gledelig at vi i år fikk sommervarme. Natt til forrige tirsdag var det klekking av nye kyllinger i denne familien (rede). Ivar gikk forbi reiret på mandag, da lå røya på eggene. Tirsdag morgen sto han på god avstand og kunne observere at den nye familien hadde lagt ut på vandring i "ukjent farvann".

For dere som ikke kjenner særlig godt til hønsefuglens livssyklus kan vi fortelle at dette er en av svært få arter hvor hverken mor eller far mater sine avkom. Kyllingene har med seg proviant fra egget som holder i en dag. Deretter er de helt avhengige av å finne insekter for å overleve.

Dermed gir dette håp foran høstens jakt.

Skrevet av Jørgen