• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

GRØNTLAGER SKOG

Fredag 17. Juni 2016

Kfoket furu i Helvete

Som vi tidligere har fortalt om på denne siden jobber vi med å utvikle et Grønlager for store furuer. Dette er også tema på fagdagen om ei uke (Norsk Almenningsforbunds årsmøte)

Furua på bildet står i Helvete ovenfor Vakkermyra. Kanskje kan denne bli til en erstatningskjøl i en båt med tida.

Skrevet av Jørgen