• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SKOGENS GULE GULL

Fredag 17. Juni 2016

Skogens gule gull

Multa har knept seg.

Altså har det vært en vellykket bestøvning uten at frosten har ødelagt. Da er det bare å vente 3 - 5 uker (væravhengig). Mye kart flere steder på almenningene.

Skrevet av Jørgen