• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OVERSIKT KVOTER ELGJAKTA

Torsdag 8. September 2016

Elgjakt Aberget 1

Årets kvote fordelt på jaktlag er oppdatert. For detaljer kan dere gå til JAKTKARTET

Det er tildelt 62 dyr i RA og 32 dyr i SA i første runde. Etter avtale med jegerne har vi holdt tilbake en tilleggskvote på 7 dyr i RA og 8 dyr i SA. I og med at vi har lagt om jaktadministrasjonen til en ny elektonisk løsning gjennom Viltrapporten, vil ikke Jaktkartet bli oppdatert daglig kommende høst. Dette til orientering.

Skrevet av Jørgen