• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ELGJAKT 2016

Torsdag 6. Oktober 2016

Constanze skyter elg

Da er årets elgjakt ferdig. Resultatet ble godt med en fellingsprosent lik 89 etter 3 fellinger i Stange Almenning sist helg. Bildet viser en blid Constanze etter å ha felt dyr nr.3 på Knuken jaktlag

 

Fellingsoversikt:

                                         Almenning            Kvote 1            Tilleggsdyr            Felt           Rest

                                         Romedal                      62                       7                              63                   6 

                                         Stange                          32                        8                             35                   5

Jaktkartet er oppdatert.

Restkvote hjort: 1 spissbukk, 1 hind og 6 kalver etter felling av en voksen bukk og en kalv i helga. Hjortejakta fortsetter frem tom 18.12.

 

Skrevet av Jørgen