• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

TOMT 20 PÅ HARASJØEN NORD SOLGT I DAG

Torsdag 11. August 2016

3D hyttetomt med anneks

Romedal Almening har i dag gjort avtale om bortfeste/salg av tomt 20 m/anneks på hyttefeltet nord i Harasjøen.

Da er det ikke flere tomter igjen på dette feltet.

Skrevet av Jørgen