TOMT 20 PÅ HARASJØEN NORD SOLGT I DAG

Publisert: 11.08.2016 13:44

Romedal Almening har i dag gjort avtale om bortfeste/salg av tomt 20 m/anneks på hyttefeltet nord i Harasjøen.

Da er det ikke flere tomter igjen på dette feltet.

Skrevet av Jørgen