VEL BLÅST!

Publisert: 25.08.2016 10:00

I går gjorde Ivar ferdig den siste delen av listing innvendig på den nyrestaurerte husmannsstua tilhørende Gunnar Elvhaug på Vormsund. 

Det er en svær fornøyd eier som nå har fått realisert drømmen han hadde for å ta vare på denne gamle stua.

Stange Almenning takker for det gode samarbeidet som har vært gjennom hele restaureringsperioden.

Skrevet av Jørgen