GLEDELIG OPPGANG

Publisert: 29.08.2016 09:25

På bildet der dere et nytt kull med storfuglkyllinger under mors beskyttende vinger. Årets skogfugltaksering er ferdig og viser en gledelig oppgang i stammen.

Resultat Stange Almenning, 2,15 fugl per taksert km (1,09 i 2015). I Romedal Almenning viser reistreringene 1,44 fugl/km som er mer enn en tredobling fra 2015

Fortsatt er hunnfuglen fredet.

Skitt jakt

 

Skrevet av Jørgen