• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

GLEDELIG OPPGANG

Mandag 29. August 2016

Nye borgere

På bildet der dere et nytt kull med storfuglkyllinger under mors beskyttende vinger. Årets skogfugltaksering er ferdig og viser en gledelig oppgang i stammen.

Resultat Stange Almenning, 2,15 fugl per taksert km (1,09 i 2015). I Romedal Almenning viser reistreringene 1,44 fugl/km som er mer enn en tredobling fra 2015

Fortsatt er hunnfuglen fredet.

Skitt jakt

 

Skrevet av Jørgen