• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SKUFFELSE HOS ROMEDAL OG VALLSET JEGER- OG FISKEFORENING

Mandag 19. September 2016

18.9.2016 TO

Søndag morgen oppdaget vi at dammen på Bunntjernet på nytt var tom for vann. På bildet ser dere hvorfor.

Romedal og Vallset Jeger- og Fiskeforening er skikkelig opprørt over denne vandalismen. Det er denne foreningen som står for alt kultiveringsarbeidet i vassdraget. Når dammen blir tom for vann, er dette svært skadelig på den fine ørretstammen som finnes i dammen og tilstøtende bekker.

Tips gjerne undertegnede om du sitter med opplysninger.

Skrevet av Jørgen