• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

DA KINESEREN KOM TIL VALLSET

Fredag 27. November 2015

Kvitbygningen sommer

Da kineseren kom til Vallset!!

Vi hørte i sommer at Malungen var kjøpt av en kineser, uten at styret i almenningen visste noe mer. Stor var overraskelsen ha Rune kom og fortalte om utbyggingsplanene. De er mildt sagt store. Yang ønsker å bygge ut Malungen til et 4-stjerners hotell for rike kinesere.

Almenningen solgte Malungen i 2011 og har dermed ikke noe innflytelse på hvem som driver der og hva de vil med stedet, men med planer om 4-stjerners hotell og gigantisk utbygging vil dette uansett bety mye for både almenningen og bygda som helhet. Vi er den store naboen og utbyggingen vil ikke være mulig uten at almenningen selger en del areal rundt hans eiendom på 44 da. Vi vil stille nødvendige arealer til salgs og håpe at utbyggingen kommer i gang fortest mulig. Det gjenstår mye kommunal planlegging og godkjenning, antagelig i et annet tempo enn Yang Xueyi er vant med. Vi må gjøre fallhøyden vår så liten som mulig, så får vi se hva som skjer når utbyggingen av hotellet er ferdig. Noe skal de vel finne på når de er der.

Relasjonsbygging er viktig innen kinesisk kultur og forretningsliv. Bestyrer og jeg (styreleder) har hatt flere uformelle møter med Yang og tolk for å høre og finne ut mer om planene. Dette er spennende!!

Skrevet av Sigurd Hagen