• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SAMARBEID

Tirsdag 1. November 2016

Tiur ved reir

Romedal- og Stange Almenninger har gjennom flere år vært opptatt av at vi skal utøve samjakt mellom elg- og småviltjegere (sett bort i fra den 1. uka av elgjakta). I fjor innskjerpet vi at dere, SMÅVILTJEGERE skal kontakte elgjaktlaget (kontaktinfo. finner dere på Jaktkartet). Sist helg var det mange av dere som ignorerte dette pålegget. Det er for dårlig. Nå gjenstår det 2 helger av årets elgjakt.

Vi forlanger følgende av dere som skal ut med hare- eller fuglehund / alternativt jakte uten hund:

1. BENYTT DE JAKTFELTENE SOM ER FERDIG MED ELGJKATA, 4 felt i RA og 3 felt i SA

2. HVIS DERE VIL JAKTE I FELT SOM IKKE ER FERDIG MED ELGJAKTA, MÅ DERE TA KONTAKT MED JAKTLEDER

Skrevet av Jørgen