• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

HJORTEJAKTA

Torsdag 16. November 2017

Gaustadsetra 2019

Etter at det ble felt en voksen bukk i Busterud på tirsdag er restkvota slik (felles for hele kommunen):

Voksen bukk 1 dyr

Spissbukk 1 dyr

Kalv 3 dyr

Jakta går frem til og med 23.12.

Skrevet av Jørgen