• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

NY HYTTETOMT VED GJETHOLMSJØEN TIL FERIEN

Mandag 7. November 2016

Gjetholmsjoen

De to hyttetomtene Romedal Almenning har regulert på østsiden av Gjetholmsjøen er forsatt ledige. På begge disse tomtene er det inngått festeavtale, men de som er festere har kommet til at de ønsker at vi tilbyr tomtene til andre interesserte. Så fremt du ønsker å overta en av disse tomtene / se på dem ved en befaring, kan du kontakte Jørgen-Petter Nermo på tlf. 905 10 869 eller via E-post: jorgen.nermo@rasa.no

Innfestningsavgift kr.80.000 Årlig festeavgift kr. 6700,-

Skrevet av Jørgen