• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

GLATTE VEGER I ALMENNINGENE

Torsdag 8. Desember 2016

nyhet placeholder

Som ellers i bygda er det speilglatte veger i almenningene. På grunn av jakt og juletrehogst har vi valgt å ikke stenge vegene. De vegene som brukes i tømmerdrift blir strødd.

 

 

 

Strødde veger RA; Østsidevegen, Åssagvegen, Sortvegen, Smørvegen til Skorobergskrysset, Gråbergsvegen og Helvetesvegen.

Strødde veger SA; Rasavegen, Bjørnstadleken, Gammelsagvegen, Høgbergsvegen og Granerudvegen.

Skrevet av Even