GLATTE VEGER I ALMENNINGENE

Publisert: 08.12.2016 13:51

Som ellers i bygda er det speilglatte veger i almenningene. På grunn av jakt og juletrehogst har vi valgt å ikke stenge vegene. De vegene som brukes i tømmerdrift blir strødd.

 

 

 

Strødde veger RA; Østsidevegen, Åssagvegen, Sortvegen, Smørvegen til Skorobergskrysset, Gråbergsvegen og Helvetesvegen.

Strødde veger SA; Rasavegen, Bjørnstadleken, Gammelsagvegen, Høgbergsvegen og Granerudvegen.

Skrevet av Even