ER DU DEN NYE LEDEREN I RASA

Publisert: 14.12.2016 13:19

Ønsker du å delta på det grønne skiftet i Innlandet? Romedal og Stange almenninger skal rekruttere ny bestyrer, se fullstendig stillingsutlysning på finn.no for mer informasjon.

Linken:

http://m.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=87428088

Skrevet av Sverre Lang-Ree