• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ER DU DEN NYE LEDEREN I RASA

Onsdag 14. Desember 2016

Fra knuktarnet 1

Ønsker du å delta på det grønne skiftet i Innlandet? Romedal og Stange almenninger skal rekruttere ny bestyrer, se fullstendig stillingsutlysning på finn.no for mer informasjon.

Linken:

http://m.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=87428088

Skrevet av Sverre Lang-Ree