• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

HJORTEJAKTA I STANGE

Tirsdag 21. November 2017

Kim Andre med kalv 19.11.2017

Flinke jegere holder trykket oppe.

 

Restkvota for kommunen er nå 1 voksen bukk og 2 kalver.

På bildet ser dere Kim Andre med en kalv fra sist søndag.

Jakta avsluttes 23.12

Skrevet av Jørgen